Kondenzacijski kotel

Sodobna tehnologija, predvsem na področju kondenzacijske tehnike, omogoča visoke energijske izkoristke ogrevalnih naprav in s tem zmanjšanje porabe goriva. Zaradi obratovanja v nižjem temperaturnem režimu, so toplotne izgube kotla in toplotne izgube z odvedenimi dimnimi plini minimalne v primerjavi z zastarelimi izvedbami ogrevalnih naprav.

Klasični kotli imajo slab energijski izkoristek, predvsem zaradi tega, ker je je visoka temperatura odvoda dimnih plinov v dimnik. Temperatura se giblje med 200 in 280°C. Pri teh kotlih se energijski izkoristek giblje med 60 in 85%. Novejši nizko temperaturni kotli imajo boljše izkoristke tudi do 95% in s tem je tudi temperatura odvedenih dimnih plinov nekoliko nižja in ne presega 150°C.

Pri kondenzacijskih kotlih izkoriščamo še latentno toploto, zato lahko energijski izkoristki dosegajo teoretično 111 odstotkov pri uporabi zemeljskega plina in 108 do 109 odstotkov pri uporabi utekočinjenega plina (propana - butana) ter 103 do 104 odstotkov pri uporabi kurilnega olja. Normiran izkoristek služi za primerjavo med kotli različnih proizvajalcev. Izračunana vrednost pove, v kolikšnem odstotku se pri obratovanju kotla v ogrevalni sezoni, vnesena energija z gorivom pretvori v koristno ogrevalno toploto. Kondenzacijski kotli najbolje obratujejo v kombinaciji s talnim nizkotemperaturnim ogrevanjem, možna pa je tudi kombinacija z radiatorskim sistemom, prav tako z nizkim temperaturnim režimom. (večje površine radiatorjev)

V kondenzacijski tehniki je vloga kotlovskih površin bistveno drugačna kot pri nizkotemperaturnih kotlih. Pri NT kotlih morajo ostati površine »suhe«, pri kondenzacijskih kotlih pa vodna para, ki se nahaja v dimnih plinih na kotlovskih površinah kondenzira. Kondenzacija vodne pare zahteva posebno izvedbo površin, s ciljem, da se dimni plini čim bolj ohladijo (temperatura rosišča vodne pare pri zemeljskem plinu je pri približno 57 °C). Gibanje dimnih plinov in kondenzata je v isti smeri, kar omogoča stalno izpiranje kotlovskih površin z rahlo kislim kondenzatom (samočistilni efekt).

S pomočjo zunanjih kondenzacijskih prenosnikov toplote, ki se namestijo na obstoječ kotel se lahko energijski izkoristek kotla poveča in sicer pri ogrevanju na zemeljski plin do 16% in pri ogrevanju na kurilno olje do 12%. Zmanjšajo se tudi izpusti CO2 za 20%, največ pa se zmanjša izpust žveplovega dioksida, kar za 80%. S tem prispevamo k čistemu okolju, poleg tega pa odpade letno čiščenje dimnika kajti, če se uporablja kondenzacijska tehnika je dimnik iz plastičnih cevi posebne kakovosti, kateri ne potrebuje čiščenja.

Dodatne vsebine
letak eMAX
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
BetFair F.BetRoll UK Bookies