Solinterra

Prihranki, ki jim ni para

Okolju prijazen sistem Solinterra omogoča ogrevanje, hlajenje in prezračevanje objektov le z izkoriščanjem sončne in geotermalne energije. Solinterra objekti se tako uvrščajo med nič-energijske objekte in so posledično okolju prijaznejši, saj so emisije CO2 bistveno manjše kot pri objektih z klasičnimi sistemi.

Kako deluje?

Brez proizvodnje emisij CO2, brez fosilnih goriv ter z minimalno porabo električne energije

Solinterra sistem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja z izkoriščanjem sončne in geotermalne energije ne potrebuje klasičnega centralnega gretja ali toplotne črpalke. Na strehi so vgrajeni sprejemniki sončne energije, ki absorbirajo toploto in jo nato shranjujejo v zemeljskem hranilniku, vgrajenem pod objektom. Ta toploto vrača na zunanje stene stavbe pod toplotno izolacijo in ustvarja toplotno bariero, v katero se konstantno dovaja topla voda, ogreta od 18 do 24°C. Ta način pozimi preprečuje vdor zunanjega hladu in poleti vdor vročine v stavbo. S toplotno bariero lahko učinkovito vzdržujemo notranjo temperaturo v stavbi ne glede na to, kakšna je temperatura zunaj. Sistem deluje od -60 ºC do + 60 ºC, pri čemer se v bivalnih prostorih vzdržuje optimalna temperatura med 22 in 26 ºC.

Prezračevanje z izkoriščanjem sistema Solinterra®

Prezračevanje je danes v sodobnih objektih bolj pomembno kot pa ogrevanje ali hlajenje. Če smo pred 50 leti nazaj vgrajevali centralno kurjavo v hiše, se danes tako vgrajujejo prezračevalne naprave. Danes skoraj ni novo gradnje, da nima vgrajenega prisilnega prezračevanja. Tudi pri sistemu Solinterra® je to pomemben del sistema, kjer ga predvsem posvečamo čim manjši porabi energije, ko je potrebno da se zunanji hladni zrak ogreje ali pa poleti vroč ohladi. Na ta način s pomočjo brezplačne energije zemlje in sonca še dodatno povečamo izkoristek prezračevalnega sistema, tako da je potrebno izredno malo ali pa skoraj nič dodatne energije za ogrevanje ali hlajenje zraka za prezračevanje.

Za optimalno delovanje sistema Solinterra® in najboljše ugodje ter bivanje je sistem sestavljen iz naslednjih elementov:

  • sprejemniki sončne energije;
  • topli zemeljski zalogovnik;
  • izkoriščanje hladu zemlje za hlajenje;
  • temperaturna bariera;
  • prezračevalni sistem z izkoriščanjem toplote ali hladu zemlje;
  • sistem za predgrevanje sanitarne vode;
  • vgradnja hibridnih sprejemnikov sončne energije in proizvodnje električne energije;
  • aktiviranje betonskega jedra in betonske mase.

KRMILJENJE, SPREMLJANJE in CNS

Za optimalno ter zanesljivo delovanje je vgrajen sistem krmiljenja s spremljanjem ter hranjenjem vseh podatkov preko WEB SCADE. Ker sistem za delovanje potrebuje kar nekaj temperaturnih tipal ter regulacijske ventile in obtočne črpalke, je sistem tako optimalno programiran, da deluje samostojno popolnoma avtomatsko, pri čemer optimalno izkorišča obnovljive vire energije ter stalno zagotavlja ugodje bivanja v objektu. Samo s pomočjo takega sistema krmiljenja je lahko narediti objekt, ki deluje zanesljivo. Objekti se namreč med sabo razlikujejo in temu je potrebno tudi prilagoditi krmiljenje. Razvoj programa za krmiljenje je naš lastni skupaj s podjetjem IKU d.o.o. iz Novega mesta.

07 33 747 20